ข้อปฏิบัติในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเมื่อจัดขึ้นในระดับของจังหวัด ทีมในแต่ละอำเภอที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลควรมาก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปโดยสนามของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นผู้ที่จัดการแข่งขันจะเตรียมความพร้อมของสนามไว้เพื่อทำการแข่งขันเว็บบอลและแจ้งสนามที่จะทำการแข่งขันไว้อย่างละเอียด เช่น สนามอยู่ที่ไหน ที่พักอาศัยของนักกีฬาอยู่ห่างจากสนามเท่าไร วันและเวลาในการแข่งขัน เป็นต้น

ทีมนักกีฬาบอลออนไลน์ที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ยังไม่พร้อมลงแข่งขันภายหลังในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาทียังไม่สามารถลงสนามได้ คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันควรปรับทีมดังกล่าวให้แพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นและจึงจัดการแข่งขันต่อไปของคู่อื่นๆตามปกติ แต่ถ้าหากทีมที่ลงแข่งขันมีผู้เล่นเพียง 7 คนไม่มากไปกว่านี้คณะกรรมการก็สามารถปรับทีมนั้นแพ้ได้เช่นกันภายหลังระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ 15 นาที ในวันของการแข่งขันมีทีมใดทีมหนึ่งแสดงมารยาทที่ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เช่นการที่ไม่ร่วมการแข่งขันมีเจตนาดึงเวลาให้นานที่สุดเพื่อให้ทีมฝ่ายตนเองให้มีความพร้อมมากที่สุด เช่น จำนวนของผู้เล่น ความพร้อมทางด้านร่างกาย คณะกรรมการควรพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทำจริงให้ตัดสินต่อทีมนั้นให้แพ้พนันไปเลย

ทีมทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันควรแต่งกายให้เรียบร้อยตามที่ผู้จัดการแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและบริเวณด้านหลังของเสื้อควรติดหมายเลขตั้งแต่ 1-20 อย่างชัดเจน ผู้เล่น โค้ช ผู้ช่วยโค้ช และบุคคลที่มีส่วนร่วมควรเคารพคำตัดสินของผู้ตัดสินภายในสนามทุกกรณี